Traslate Taducció

dimarts, 22 de març del 2016

03.- Què és el Cooppel?

També denominats els Cooppel per la seva pluralitat i diversitat d'aplicacions.

Mòbils. Quatre mòbils Cooppel a favor de l'èxit de les persones: 

1.- Social per escoltar a persones amb dol. "Cooppel.DOL". Amb garantia de protegir la intimitat i si és voluntat de l'anonimat. En totes les famílies hi han processos luctuosos per pèrdues, així mateix el fracàs escolar també és un motiu de dol.

2.- Cultural del patrimoni de les persones per donar a conèixer els valors culturals de persones amb risc de desconeixement i/o d'oblit (micropatrimoni) "Cooppel.MICRO" (MIRO: mòbil d'interès cultural amb risc d'oblit).

3.- Cultural del patrimoni per treure més profit de les visites Cooppel de Monuments, Museus, Espais naturals, rurals i urbans i Sales d'exposicions. "Cooppel.MÈS".

4.- Científic i educatiu en la pràctica Cooppel a favor de l'èxit de les persones i en especial en l'èxit escolar. També aplicable en totes les edats i àmbits: jubilats, dones, gent de més edat, etc. "Cooppel.KIT" 

Els quatre mòbils formen part del programa  "Cooppel Familia Nova 21". Que implica amb el suport a les famílies desenvolupar els altres tres mòbils dins d'aquest programa   http://cooppelfamilianova21.blogspot.com/

Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau Local i Mundial, Nacions Unides 2022. Aconseguir la protecció del Cooppel i de les famílies per part de les administracions públiques locals, nacionals i internacionals a partir de comprovar els seus efectes i el seu impacte a l'entorn educatiu (Tesi servei pública lliure, social i d'interès general: Tesi UNESCOoppeling)

Sabers Cooppel en el ser capaç de generar iniciatives, de respondre a demandes reals i ser competent ara i voler estar preparat i per tant entrenat lúdicament de cara el futur.

 Cooppel:  

Primer es comença segons l'edat i/o capacitat dels jugadors a saber com formular preguntes i cercar respostes i tot seguit voler recordar i/o compartir el record amb el grup o equip, fabricant materials de jocs partint dels problemes d'aprenentatge en l'aspiració del coèxit tot dissenyant jocs de taula i de tauler. En resum es tracta de fabricar productes per a després practicar l'entrenament lúdic amb caràcter esportiu com els escacs amb disciplina com altres pràctiques culturals com les colles castelleres, grallers, sardanes, etc.

Quan ja es domina a nivell mental la creativitat en les preguntes i en la recerca de respostes passem a un nivell més abstracte que consisteix en la capacitat de gestionar una conversa i aprendre mútuament amb ella.

D'aquesta manera s'aprenen les tècniques d'estudi, la mnemotècnia sense adonar-se'n i s'adquereixen les competències bàsiques transversals dins del marc del disseny universal dels aprenentatges (DUA) les comunicatives, les creatives i les cooperatives.

Per definició els Talents OASIS Cooppel o breument Cooppel són les capacitats de conversa i la de fabricació de materials dels jocs de taula i de tauler per part dels mateixos jugadors cap a l'autonomia personal i del grup per a esdevenir equip estable i consolidat ( família, colla, etc). 

Per tant tenim dos camps competencials:

  1. La fabricació de materials de jocs Cooppel.
  2. La gestió de la conversa en escoltar a persones amb dol i ajudar-les en el seu creixement personal i familiar per un costat i per l'altra descobrir persones que són mostres d'interès cultural amb risc d'oblit pel que fan o pel que han fet i aspiren.

  1.  La fabricació de materials de jocs Cooppel (Cooppel.KIT). Un és la creació de materials (FABRICooppel) i en la cooperació dels seus bescanvis i en la gestió motivadora i econòmica de l'entrenament lúdic de monedes, bons, accions, nòmines i crèdits (BANCooppel) . En la celebració de jugades de coèxit (ASSAJOS) i en la celebració interactiva multitudinària de partides i de partits (CiM/s APLECooppel). Aquesta pràctica d'entrenament lúdic fomenta la pràctica mental, la pràctica reflexiva cultural i la pràctica de la atenció social en la cultura, la ciència i l'educació, afavorint la construcció mental de la pau en les persones (UNESCO). Cooppel és una paraula que suma "cooppel" i "pel" que vol dir cooperació creativa pel diàleg, pel joc de voler saber i pel compromís social. També és diu de forma completa "Talents OASIS Cooppel" referent als talents de les persones, als espais i temps de trobada per a observar, analitzar, dialogar, aprendre, ensenyar i jugar als Cooppel en creixement cap a la independència dels suports i en la recerca de la llibertat, la responsabilitat i el compromís local i mundial. Una variant amb caràcter propi és l'aplicació del Cooppel per a treure més profit de les visites dels museus, espais naturals, rurals i urbans i de les sales d'exposicions permanents i/o temporals (Cooppel.MÈS).
  2. La gestió de la conversa en escoltar a persones amb dol en garantia de confidencialitat i si es requereix d'anonimat, i ajudar-les en el seu creixement personal i familiar cap a l'acceptació de la pèrdua i la seva superació (Cooppel.DOL) per un costat i per l'altra com una variant d'aquesta és descobrir en les converses a persones que són mostres d'interès cultural amb risc d'oblit pel que fan o pel que han fet i aspiren. Aquí ajudem a per un costat a processar el dol i per l'altra a descobrir els seus talents i donar-los a conèixer respectant la seva voluntat i valorant en cas positiu el seu testimoniatge (Cooppel.MICRO). La gestió de la conversa és més complexe, malgrat primer en l'evolució és l'expressió oral, després l'escrita per arribar a la gestió de la conversa en parella, en trios, en grups i/o en equips.

A la fi d'orientar a la ciutadania i organitzar la pràctica reflexiva del Cooppel s'ha constituït dins de l'associació Ceradai que l'any passat, 2016 celebrà el seu XXX aniversari,i des de 2013 tenim la secció de Cooppel Federal que coordina a persones, grups, equips i clubs de pràctica Cooppel. Ara es denomina "CAFÈ dels Talents" i vol dir "Cooppel Ateneu Federatiu per a l'Entrenament dels Talents" i fins 2017 té la seu a l'Ateneu de Tarragona, presidida aquesta entitat pel cantant, músic, escriptor i artista fotodigital En Jordi Freixa, altrament conegut per "Jordi Català" i impulsor del projecte musical i de ball de poble l'"Ànec Verd".
Per a més informació sobre la Causa Cooppel per la Pau clica Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau, 2022