Traslate Taducció

dimarts, 22 de març del 2016

02.- Aprendre a jugar al Cooppel és aprendre competències bàsiques transversals

Per a dominar els Cooppel cal saber practicar les seves cinc fases:
00.- Tasques prèvies de jocs de taula i de tauler tradicionals, escalfament corporal (amb tècniques i tasques de Gimnàstica Cerebral (G.C.), EFT, EDMR etc.  o preparació en l'expressió oral 
01.- Fabricació de materials, 
02.- Banca d'aprenentatges, 
03.- Assaig de jugades i partides, 
04.- Pràctiques d'Exhibició Lúdica pública i 
05 Gestió de la conversa, retòrica, oratòria i dialèctica que culminen en els sabers de les cinc competències bàsiques transversals.-
Hem iniciat una tesi d'estudi i d'investigació amb l'aval de deu entitats i el suport de 20 entitats i recursos, destacant la col·laboració del pràcticum d'estudiants de pedagogia, psicologia i psicopedagogia amb les universitats UOC, UNIR i URV http://blocs.xtec.cat/otqpl/.
Per aprendre i funcionar l'organització disposa de personal bastida de suport a l'empoderament en els jocs amb els rols i la seva formació respectiva de:
Arbitratge. Persona que controla el compliment de les normes del Cooppel en els jocs.
Monitoratge. Persona que ensenya i ajuda a aprendre a aprendre en tot el procés Cooppel.
Mestre/a, professor/a. Persona titulada i preparada en ensenyar dins d'un Club o una Federació Cooppel.
Decisiòleg/a, persona preparada en ensenyar a analitzar, contrastar i redescriure les decisions mentals interpersonals i intrapersonals d'aprendre a aprendre.
Direcció tècnica de Club d'equips o de Federació.

Davant el dilema i la conversa amb la ciutadania el rol de Decisiòleg/a ajuda a conscienciar als pares i les mares:
A.- Abans d'iniciar el programa Cooppel.- Ajuda a identificarse on es troba en el procés de dol segons E. Kubler Ross, si hi ha problemes psicològics, així com el nivell d'entendre èticament el contracte o el compromís ( L. Kohlberg), si presenta un guió i/o jocs psicològics segons l'Anàlisi Transaccional.
B.- A l'iniciar el programa d'aprenentatge Cooppel.- Com a partir de valors i principis arribar a conductes o tasques segons la Pràctica Reflexiva, l'anàlisi dels relats i la imaginació de Kieran Egan en les converses del Cooppel, en la fabricació o en les converses com apliquem tècniques de la PNL.
C.- A finalitzar unes hores de pràctica.- Avaluació del rendiment acadèmic actual la família junt amb la tutoria docent on el fill/a és el protagonista i el responsable, el canvi actitudinal davant els aprenentatges, les produccions creatives i la satisfacció cooperativa de l'alumne/a i dels efectes en tota la família i del grup aula de l'escola/institut o col·legi. Al final l'autoargumentació dels efectes mentals per part de l'alumne/a segons el DN.Cas del model cognitivo afectiu del PASS en la seva consciència mental de les decisions d'aprendre a aprendre.
Memorial de l'escultor Modest Gené a alumnes de l'ESO