Traslate Taducció

00.- La fabricació creativa de materials Cooppel amb intenció d'aprenentatge cooperatiu.-

 gràfic competències

La relació de les principals tècniques d’estudi que s'inclouen en el protocol “Talents OASIS Cooppel” .    A nivell general aquí cito les 15 següents:
A.-  Competències metodològiques i  comunicatives oral i escrita.
 1. Tècnica L2+SER=   Lectura lenta. Lectura ràpida. Subratllar, Esquematitzar i Recitar.
a.- Dues lectures: una lenta i l’altra ràpida.-
– Lectura lenta: clarificar les paraules que no se el significat.
– Lectura ràpida: calcular la meva velocitat de lectura i de comunicació oral mental.
b.- Tractament de la informació:
c.-  Subratllar   05.- Esquematitzar  5.1.- Resumir i/o recitar (RE)
d.- Prendre Apunts (PA)
 2.- Elaboració de targetes Cooppel per un costat la pregunta i per l'altra la resposta. Construcció de cartes, postals, estampes, dòminos, etc.
3.- Anagrames i acròstics.   
 • Anagrama.-  Un anagrama és un mot o una frase formats per la transposició de les lletres d’un altre mot o una altra frase. Per exemple, l’anagrama d’anagrama és amagaran.
Anagrames cèlebres[modifica | modifica el codi]
 • Avida Dollars (Salvador Dalí): inventat per André Breton, el pope del surrealisme. Salvador Dalí va acceptar l’anagrama com un dels seus atributs, passant a formar part de la seva pròpia “Llegenda Àuria“.
 • Tobia Gorrio (Arrigo Boito): El cèlebre compositor i poeta italià utilitzava el seu nom vertader com a compositor d’òpera i l’anagramàtic com a escriptor de librettos.
 • Alcofribas Nasier (François Rabelais)
 • Sinera (Arenys), en l’obra de Salvador Espriu Cementiri de Sinera.
 • Nota negra (Argentona), nom d’un bar cultural d’aquesta vila maresmenca.
 • Gent raona (Argentona), joc de paraules emprat a Argentona vers ells mateixos.
 • I am Lord Voldemort (Tom Marvolo Riddle), de la saga Harry Potter.
 • L’anagrama de L’anagrama és La magrana.
  Acròstic
  Un acròstic és una composició poètica en què les lletres que ocupen determinats llocs (per exemple: les lletres inicials de cada vers) formen una paraula o frase.
  Pot haver-hi dues intencions darrere d’un acròstic: lúdica (fer un joc de paraules) o amagar un missatge secret dins el poema. En aquest sentit trobem acròstics a la poesia amorosa i a la Bíblia.
  Per exemple, un acròstic per a la paraula “farina” podria ser:
  Faig els pastissos
  Amb el blat
  Remenem bé
  I afegim sucre
  No hi ha res millor
  A menjar tots
4.- Mapes de la Ment: Conceptuals, Mentals i Decisoris.
5.-Disseny de taulers amb nucli conceptual i procedimental.
6.- Agrupaments per tasques, parelles i grups, equips i treball per projectes. 
                       6.1.- Fabricació de taulers. Disseny, assaig i producte final.
                       6.2.- L'assaig amb dinàmiques dels jocs de taula i les agilitats necessàries per a l'equilibri i sostenibilitat del joc. 
7.- Generalització econòmico creativa de les decisions mentals i en totes les matèries i en la vida del dia a dia, tant a l'institut com a l'entorn i la vida mateixa.
8.- Aprens millor quan ensenyes als demés
Com més aprens tu més aprenc jo. Si jo t’ensenyo i cooperem.-
9.- Permís creatiu amb les principals tècniques mnemotècniques.-
         9.1.- Visualització: L’ús d’imatges visuals afavoreix el record de la informació.  Memoria Visual .El fet de recordar mitjançant la vista augmenta el rendiment de la memòria lògica i verbal, ja que suposa posar en marxa l’emisferi dret del nostre cervell. ex: esquemes, gràfics, diagrames…
           9.2.- Associació: L’associació d’una informació amb altres informacions augmenta la seva accessibilitat. Comparar i contrastar. Recordem quelcom perquè s'assembla o es diferència d'alguna cosa que ja coneixem.   Exemple: La 2a. Guerra Mundial va començar l’any que va néixer el meu pare.
          9. 3.- L’organització.  El material organitzat és més fàcil d’aprendre que el material desorganitzat perquè facilita la codificació i la recuperació. ** Organització lògica del materia **. La memòria no treballa bé amb els element aïllats, sinó que organitzat lògicament el material a retenir, estarem facilitant la tasca de connexió entre allò que abans no enteníem.
La tècnica que estem comentant es basa en organitzar o memoritzar elements y s’ha de procurar que les dades que em de memoritzar estiguin relacionades entre si, que tinguin sentit y que integrin tot un lògic.
Ex: per memoritzar la llista de la compra ho agruparen en grups * làtics, carn, peix, drogueria..*
          9.4.-  Atribució de significat. És la relació que la persona pot establir entre aquesta informació i altres informacions desades en la seva memòria a llarg termini.
          9.5.- Alguns consells d'estratègies per a recordar operant amb imaginació sobre el contingut.-
 •   Divideix i venceràs ! Descansa i repeteix Ataca per tots els fronts. Repassa. Respecta el teu temps. Treballa i no et preocupis
 •  Associació per exemples . Quan estudiem el significat d’una paraula (per exemple, hipotenusa) tot utilitzant una frase en la que se’n faci referència.
 • Analogies. Busquem semblants…. Exemple: El nom d’una persona ens recorda al nom d’una artista.
 •   Associacions il·lògiques Tractem de memoritzar la llista de la compra (llet, galetes, tomàquet, pa i ceba) realitzant associacions sense sentit:  “Una galeta es va banyar en un got de llet, però quan anava a llençar-s’hi de cap va veure que estava vermella com un tomàquet i que hi havia flotant un tros de pa jugant amb una ceba.”
 •   Fraccionament de la informació Si volem recordar un número de telèfon, per exemple, ”917104026″ ens  resultarà més fàcil si el dividim:  “91-710-40-26″
 •   Agrupació. Es tracta de fer el contrari que en el fraccionament de la informació. Per exemple, en la següent cadena de números:   3 – 3 – 4 – 7 – 3 – 7 – 9 – 0 – 9 – 0 – 8 resulta més fàcil de memoritzar si s’agrupa: 334 – 737 – 909 – 08
 • Exageració. La memòria es més receptiva davant quelcom absurd. La singularitat facilita la memorització: com més original sigui una informació millor es retindrà.
  10.- Amb música i amb la literatura:
 •  Ritme i rima. Posar  música a un text, recitar-lo com si d’una poesia es tractés.  Exemple: Crear petits versos amb les paraules que s’han de memoritzar.
11.- Recordar el context . Sovint resulta més fàcil recordar quelcom si es tracta de visualitzar el moment en el què s’estava estudiant un material. Exemple: Estava al balcó del pis, era divendres per la nit; recordo que estava escoltant música d’Elvis Presley i duia una samarreta groga,…
12.- Mètode dels “loci”
1. Cal memoritzar molt bé una sèrie d’imatges mentals de llocs coneguts que tinguin un ordre lògic o natural (per ex.: les habitacions de casa).
2. De cadascun dels elements de la informació que volem aprendre es visualitza i s’associa a la imatge de cada un dels llocs del nostre sistema, seguint l’ordre establert.
3. Quan volem recordar la informació, només necessitem fer un passeig imaginari i ordenat pels diferents llocs del nostre sistema i “recollir”, recuperar el fragment d’informació que havíem dipositat en cadascun.
 Més sobre la tècnica dels “Llocs”    http://www.slideshare.net/cinqueb25/com-millorar-els-meus-estudis
La Tècnica dels llocs . La tècnica mnemotècnica dels llocs consisteix en associar cadascun dels elements que es desitgen memoritzar amb els llocs d’un recorregut que ens sigui familiar. ( Per exemple, el recorregut que fem tots el dies des de casa fins l’escola o l’institut. Intenta-ho :
Oli
Pa de motlle
Olives
Llet
Detergent
Sabates
Recollir fotografies
Paper higiènic
Periòdic
Jaqueta de la tintoreria
Aquest es un exemple, tu pots fer una altre com vulguis !
13.-  Tècnica de la cadena.-
Técnica de la cadena
Consisteix en encadenar aquelles paraules dins d’un resum o d’un esquema recoguin el significat fonamental i que és troba lògicament relacionades. La tècnica de la cadena és la memorització. 
És procedeix de la següent manera: 
És redueix les paraules o conceptes que volem memoritzar a imatges. 
Tots els conceptes es poden reduir a imatges (per molt abstractes que siguin) perquè sempre hi ha alguna cosa que en ells es pot fer servir per evocar una imatge. 
Les imatges tenen que ser:
-Concretes
-Diferenciades i clares. 
-Humorístiques i còmiques. 
És formen imatges corresponent a la 1ª y 2ª paraula, i amb elles es forma una imatge composta en la que es ajunten les dues. 
S’uneix de la mateixa manera les imatges de la segona i la tercera paraula, i així successivament. Es pot conduir la sèrie unint la imatge de la primera amb la de la última paraula. 
 
Realitza l’exercici de la cadena amb las següents paraules:

Ordinador
Fulla
Cadira
Rellotge
Pàgina
Roba
Cadira
Nena
14.- Tècnica de la historieta.-
TÈCNICA DE LA HISTORIETA
Consisteix en construir una història amb els elements que han de memoritzar-se.
Ex. Construeix una historieta amb les següents paraules. Recorda que el fonamental es unir la imatge amb l’acció i l’emoció.


Riu
Montanya
Butraguenyo
Comentar
Sed
Món
Vent
Menjar
Son
Demostració
Novel·la
Alumne
Quan anava pel riu, al costat de la montanya, un brutaguenyo, em va comentar que tenia sed i que havia viatjat pel tot món, amb fort vent i sense menjar res, que es moria de son,havia de fer una demostració d’una novela a la seva alumne de l’escola.

15.- La Vivència d’un tema.-
http://www.psicologiabruc.es/tecniquesestudi.html    La vivència d’un tema
Aquesta tècnica es basa en el fet que, recordem més les vivències que han sigut importants per nosaltres. És a dir, els moments que ens han deixat una emprempta i no per exemple: memoritzar uns números o un text qualsevol.
¿I com aplicar aquesta tècnica en els estudis?
Fàcil, tenim que implicar-nos al màxim en les tasques d’estudi i associar allò que volem memoritzar en alguna cosa pròpia i personal per tal que ens sigui més agradable.


 

B.- Per a consultar: Conèixer les webs a la fi de facilitar la iniciativa i la creativitat.-

Abans de començar, l’ambient d’estudi, organització del temps d’estudi, autoestima, atenció a la memòria i a la concentració, lectura, idees principals, subratllat, esquema, resum, preparar un treball, abans d’un examen i treballar en grup.
Lloc d’estudi, organització, autoestima,lectura, subratllat, esquema, resum, gràfics, apunts, memòria, atenció, examen i joc