Traslate Taducció

diumenge, 29 de gener del 2017

01.- Aprendre en la pràctica Cooppel en qualsevol situació de: conversa, programa de ràdio, etc.


Avui dia 28 de gener, programa mensual Núm. 75, de Priorem Priorat a ràdio Falset. Des d'octubre de 2008. Un programa actual per a la difusió d'experiències Cooppel

dimarts, 22 de març del 2016

02.- Aprendre a jugar al Cooppel és aprendre competències bàsiques transversals

Per a dominar els Cooppel cal saber practicar les seves cinc fases:
00.- Tasques prèvies de jocs de taula i de tauler tradicionals, escalfament corporal (amb tècniques i tasques de Gimnàstica Cerebral (G.C.), EFT, EDMR etc.  o preparació en l'expressió oral 
01.- Fabricació de materials, 
02.- Banca d'aprenentatges, 
03.- Assaig de jugades i partides, 
04.- Pràctiques d'Exhibició Lúdica pública i 
05 Gestió de la conversa, retòrica, oratòria i dialèctica que culminen en els sabers de les cinc competències bàsiques transversals.-
Hem iniciat una tesi d'estudi i d'investigació amb l'aval de deu entitats i el suport de 20 entitats i recursos, destacant la col·laboració del pràcticum d'estudiants de pedagogia, psicologia i psicopedagogia amb les universitats UOC, UNIR i URV http://blocs.xtec.cat/otqpl/.
Per aprendre i funcionar l'organització disposa de personal bastida de suport a l'empoderament en els jocs amb els rols i la seva formació respectiva de:
Arbitratge. Persona que controla el compliment de les normes del Cooppel en els jocs.
Monitoratge. Persona que ensenya i ajuda a aprendre a aprendre en tot el procés Cooppel.
Mestre/a, professor/a. Persona titulada i preparada en ensenyar dins d'un Club o una Federació Cooppel.
Decisiòleg/a, persona preparada en ensenyar a analitzar, contrastar i redescriure les decisions mentals interpersonals i intrapersonals d'aprendre a aprendre.
Direcció tècnica de Club d'equips o de Federació.

Davant el dilema i la conversa amb la ciutadania el rol de Decisiòleg/a ajuda a conscienciar als pares i les mares:
A.- Abans d'iniciar el programa Cooppel.- Ajuda a identificarse on es troba en el procés de dol segons E. Kubler Ross, si hi ha problemes psicològics, així com el nivell d'entendre èticament el contracte o el compromís ( L. Kohlberg), si presenta un guió i/o jocs psicològics segons l'Anàlisi Transaccional.
B.- A l'iniciar el programa d'aprenentatge Cooppel.- Com a partir de valors i principis arribar a conductes o tasques segons la Pràctica Reflexiva, l'anàlisi dels relats i la imaginació de Kieran Egan en les converses del Cooppel, en la fabricació o en les converses com apliquem tècniques de la PNL.
C.- A finalitzar unes hores de pràctica.- Avaluació del rendiment acadèmic actual la família junt amb la tutoria docent on el fill/a és el protagonista i el responsable, el canvi actitudinal davant els aprenentatges, les produccions creatives i la satisfacció cooperativa de l'alumne/a i dels efectes en tota la família i del grup aula de l'escola/institut o col·legi. Al final l'autoargumentació dels efectes mentals per part de l'alumne/a segons el DN.Cas del model cognitivo afectiu del PASS en la seva consciència mental de les decisions d'aprendre a aprendre.
Memorial de l'escultor Modest Gené a alumnes de l'ESO


03.- Què és el Cooppel?

També denominats els Cooppel per la seva pluralitat i diversitat d'aplicacions.

Mòbils. Quatre mòbils Cooppel a favor de l'èxit de les persones: 

1.- Social per escoltar a persones amb dol. "Cooppel.DOL". Amb garantia de protegir la intimitat i si és voluntat de l'anonimat. En totes les famílies hi han processos luctuosos per pèrdues, així mateix el fracàs escolar també és un motiu de dol.

2.- Cultural del patrimoni de les persones per donar a conèixer els valors culturals de persones amb risc de desconeixement i/o d'oblit (micropatrimoni) "Cooppel.MICRO" (MIRO: mòbil d'interès cultural amb risc d'oblit).

3.- Cultural del patrimoni per treure més profit de les visites Cooppel de Monuments, Museus, Espais naturals, rurals i urbans i Sales d'exposicions. "Cooppel.MÈS".

4.- Científic i educatiu en la pràctica Cooppel a favor de l'èxit de les persones i en especial en l'èxit escolar. També aplicable en totes les edats i àmbits: jubilats, dones, gent de més edat, etc. "Cooppel.KIT" 

Els quatre mòbils formen part del programa  "Cooppel Familia Nova 21". Que implica amb el suport a les famílies desenvolupar els altres tres mòbils dins d'aquest programa   http://cooppelfamilianova21.blogspot.com/

Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau Local i Mundial, Nacions Unides 2022. Aconseguir la protecció del Cooppel i de les famílies per part de les administracions públiques locals, nacionals i internacionals a partir de comprovar els seus efectes i el seu impacte a l'entorn educatiu (Tesi servei pública lliure, social i d'interès general: Tesi UNESCOoppeling)

Sabers Cooppel en el ser capaç de generar iniciatives, de respondre a demandes reals i ser competent ara i voler estar preparat i per tant entrenat lúdicament de cara el futur.

 Cooppel:  

Primer es comença segons l'edat i/o capacitat dels jugadors a saber com formular preguntes i cercar respostes i tot seguit voler recordar i/o compartir el record amb el grup o equip, fabricant materials de jocs partint dels problemes d'aprenentatge en l'aspiració del coèxit tot dissenyant jocs de taula i de tauler. En resum es tracta de fabricar productes per a després practicar l'entrenament lúdic amb caràcter esportiu com els escacs amb disciplina com altres pràctiques culturals com les colles castelleres, grallers, sardanes, etc.

Quan ja es domina a nivell mental la creativitat en les preguntes i en la recerca de respostes passem a un nivell més abstracte que consisteix en la capacitat de gestionar una conversa i aprendre mútuament amb ella.

D'aquesta manera s'aprenen les tècniques d'estudi, la mnemotècnia sense adonar-se'n i s'adquereixen les competències bàsiques transversals dins del marc del disseny universal dels aprenentatges (DUA) les comunicatives, les creatives i les cooperatives.

Per definició els Talents OASIS Cooppel o breument Cooppel són les capacitats de conversa i la de fabricació de materials dels jocs de taula i de tauler per part dels mateixos jugadors cap a l'autonomia personal i del grup per a esdevenir equip estable i consolidat ( família, colla, etc). 

Per tant tenim dos camps competencials:

  1. La fabricació de materials de jocs Cooppel.
  2. La gestió de la conversa en escoltar a persones amb dol i ajudar-les en el seu creixement personal i familiar per un costat i per l'altra descobrir persones que són mostres d'interès cultural amb risc d'oblit pel que fan o pel que han fet i aspiren.

  1.  La fabricació de materials de jocs Cooppel (Cooppel.KIT). Un és la creació de materials (FABRICooppel) i en la cooperació dels seus bescanvis i en la gestió motivadora i econòmica de l'entrenament lúdic de monedes, bons, accions, nòmines i crèdits (BANCooppel) . En la celebració de jugades de coèxit (ASSAJOS) i en la celebració interactiva multitudinària de partides i de partits (CiM/s APLECooppel). Aquesta pràctica d'entrenament lúdic fomenta la pràctica mental, la pràctica reflexiva cultural i la pràctica de la atenció social en la cultura, la ciència i l'educació, afavorint la construcció mental de la pau en les persones (UNESCO). Cooppel és una paraula que suma "cooppel" i "pel" que vol dir cooperació creativa pel diàleg, pel joc de voler saber i pel compromís social. També és diu de forma completa "Talents OASIS Cooppel" referent als talents de les persones, als espais i temps de trobada per a observar, analitzar, dialogar, aprendre, ensenyar i jugar als Cooppel en creixement cap a la independència dels suports i en la recerca de la llibertat, la responsabilitat i el compromís local i mundial. Una variant amb caràcter propi és l'aplicació del Cooppel per a treure més profit de les visites dels museus, espais naturals, rurals i urbans i de les sales d'exposicions permanents i/o temporals (Cooppel.MÈS).
  2. La gestió de la conversa en escoltar a persones amb dol en garantia de confidencialitat i si es requereix d'anonimat, i ajudar-les en el seu creixement personal i familiar cap a l'acceptació de la pèrdua i la seva superació (Cooppel.DOL) per un costat i per l'altra com una variant d'aquesta és descobrir en les converses a persones que són mostres d'interès cultural amb risc d'oblit pel que fan o pel que han fet i aspiren. Aquí ajudem a per un costat a processar el dol i per l'altra a descobrir els seus talents i donar-los a conèixer respectant la seva voluntat i valorant en cas positiu el seu testimoniatge (Cooppel.MICRO). La gestió de la conversa és més complexe, malgrat primer en l'evolució és l'expressió oral, després l'escrita per arribar a la gestió de la conversa en parella, en trios, en grups i/o en equips.

A la fi d'orientar a la ciutadania i organitzar la pràctica reflexiva del Cooppel s'ha constituït dins de l'associació Ceradai que l'any passat, 2016 celebrà el seu XXX aniversari,i des de 2013 tenim la secció de Cooppel Federal que coordina a persones, grups, equips i clubs de pràctica Cooppel. Ara es denomina "CAFÈ dels Talents" i vol dir "Cooppel Ateneu Federatiu per a l'Entrenament dels Talents" i fins 2017 té la seu a l'Ateneu de Tarragona, presidida aquesta entitat pel cantant, músic, escriptor i artista fotodigital En Jordi Freixa, altrament conegut per "Jordi Català" i impulsor del projecte musical i de ball de poble l'"Ànec Verd".
Per a més informació sobre la Causa Cooppel per la Pau clica Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau, 2022