Traslate Taducció

B.- Quatre fases dels Cooppel: Fabricació de materials lúdics, bescanvi, assajos i maifestacions

 Les quatre fases i les competències prioritàries, ja que la personal és transversal que es concreta en el projecte vital i el seu creixement.

1a fase: Fabricació dels materials Cooppel.- Les competències metodològiques. S'inicia en treball individualitzat per després autoavaluar, contrastar i redescriure amb decisions de selecció i de millora sobre els materials.
2a fase: El bescanvi i la banca Cooppel d'aprenentatges. Les competències comunicatives.
3a fase: L'assaig dels jocs i de les jugades Cooppel.Competències personals.
4a fase: Les CiM i els Aplecs Cooppel. Són concentracions interactives multitudinàries, manifestacions, trobades i mostres Cooppel. Les competències de conviure i habitar en el món.  gràfic competències